Keywords = Mefenamic acid
The New Mephenaminate- and Phenylanthranilate- Selective Membrane Sensor

Volume 14, Issue 1, January 2022, Pages 32-44

Zholt Kormosh; Natalia Kormosh; Yuliya Bokhan; Nataliia Horbatiuk; Oksana yurchenko; Volodymyr Tkach; Oksana Onyschuk